Go To Top

 

Downloads
Overview Search Downloads
Overview
Page 3 of 3
Number of Categories: 13
Klipkuil Prospecting Right Files: 1

KENNISGEWING VAN OMGEWINGS-INVLOED BEPALING

Voorgestelde aansoek om Prospekteerregte op die Restant en Gedeeltes 1 en 2 van die Plaas Eiland Punt Noord Nr. 549 en Gedeelte 2 van die Plaas Klipkuil Nr. 547, Noord-Kaap

DMR Verw.nr: NCS 30/5/1/1/2/1 (12149) PR

Aansoeker: Adomamanzi (Edms) (Bpk) beoog om prospekteerings aktiwiteite (vir diamante) te onderneem wat geofisiese opnames, boorwerk, boorresultate opnames, grootmaat monsterneming, analitiese ontleding (indringende) en geologiese modellering en hulpbron skatting (nieindringende) oor 'n oor 'n 5 jaar tydperk.

Ligging: Restant en Gedeeltes 1 en 2, Eiland Punt Noord Nr. 549 en Gedeelte 2 van die Plaas Klipkuil, Nr. 547, Noord-Kaap geleë ongeveer 2.4km suid van die Groenriviermond en is toeganklik vanaf die N7 noordwaarts na Springbok vanaf ‘n grondpad 4km suid van Garies na waar die Groenriviermond aanskakel na die weste. Deur hierdie grondpad vir 80km te volg na die riviermond kan die projek gebied bereik word waar dit verby die vuurtoring loop.

Wet: Kennis geskied hiermee van 'n Publieke Deelname proses en aansoek om Omgewingsmagtiging kragtens die Omgewings-invloed Bepaling (OIB) Regulasies (Desember 2014) (soos gewysig, 2017) afgekondig kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) soos gewysig. Aansoek vir omgewingsgoedkeuring vir die volgende gelysde aktiwiteite: Staatskennisgewing R327: 20, 22, & 27; Staatskennisgewing R325:19 & 21; Staatskennisgewing R324: 12. 'n Volledige Bestekopname /Omgewingsinvloed bepaling Proses sal dus uitgevoer word. Kennis geskied ook kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval, (NEM:WA), 2008 (Wet 59 van 2008) vir ‘n aansoek vir 'n afvalbestuurslisensie (Kategorie A: Aktiwiteit 15). Kennis geskied ook kragtens die Wet op Minerale en Petroleum Hulpbronne Ontwikkeling (Wet 28 van 2002) vir die aansoek vir ‘n prospekteerreg. Braaf Environmental Practitioners (Braaf), onafhanklike Omgewings-invloed Bepaling Konsultante, is aangestel om hierdie Omgewing-invloed Bepaling (OIB) en Publieke Deelname Proses uit te voer.

Publieke deelname: Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GPe) word uitgenooi om deel te neem aan die publieke deelname proses deur kommentaar te lewer op die Konsep Omvangbepalingsverslag wat vanaf 7 Maart 2018 beskikbaar is by die Garies Publieke Biblioteek, Hoofpad, Garies vir ‘n tydperk van 30 dae en op die projek webtuiste: www.braafsa.com (Documents for Comment – Klipkuil). Skriftelike indiening vir en/of teenkantings rakende die OIB en Afvalbestuurslisensie aansoeke kan ingedien word binne 'n periode van 30 dae wat op 16 April 2018 sluit. Indiening moet vergesel word van u naam, kontak besonderhede en ‘n aanduiding van enige direkte besigheid-, finansiële-, persoonlike- of ander belangstelling in die aansoek. Indiening kan gerig word aan Me Olivia Braaf op die kontak besonderhede hieronder.

U word verder uitgenooi om ‘n Publieke vergadering op 13 April 2018 vanaf 16:00 – 17:00 by die Garies Gemeenskapsaal by te woon.

Braaf Environmental Practitioners -  Tel: 0860 111 382●Faks:086 658 7676●Pos Adres: Posbus 692, Kuilsrivier, 7579 ●Epos:info@braafsa.comwww.braafsa.com

Elandsbaai BAR Files: 1
NEMA BASIC ASSESSMENT AND PUBLIC PARTICIPATION PROCESSPROPOSED 25M HIGH MONOPOLE CELLULAR COMMUNICATION MAST AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE ON ERF 212, ELANDSBAAIDEA&DP Ref. No. 16/3/3/l/F2/5/2014/l8

INVITATION TO COMMENT ON BASIC ASSESSMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAMME

Project description: A telecommunications mast, including associated infrastructure, is proposed on Erf 212, Elandsbaai. The proposed development is to clear an area of 65m² to erect a 25m high Monopole mast with antennas situated on the top of the proposed structure. The site is situated on the existing sportsgrounds on Lang Street, Elandsbaai North.

Legal requirements: Notice is hereby given of an environmental application, and public participation, process in terms of the National Environmental Management Act, 1998 (Act No. 107 of 1998), as amended (“NEMA”), Environmental Impact Assessment Regulations 2014 (as amended). The proposed project includes activities listed in terms of the NEMA EIA Regulations, 2014, namely, Government Notice R324 (Listing Notice 3): Activity No. 3 and thus requires an environmental authorisation prior to commencement. Braaf Environmental Practitioners SA has been appointed by Eagle Towers SA (Pty) Ltd, to undertake the NEMA EIA Application for Environmental Authorisation process.

Public Participation:   Interested and affected parties are invited to comment on the BAR/EMP that will be available for public comment for a period of 30 days from 20 April to 23 May 2018 at the Elandsbaai Public Library. The BAR/EMP and comment sheet will be available on the Braaf website: www.braafsa.com (Documents for Comment – Elandsbaai BAR), as of 20 April 2018. To register or submit comments, I&APs should refer to the DEA&DP reference number above, and provide their name, address & contact details (indicating your preferred method of notification) and an indication of any direct business, financial, personal, or other interest which they have in the application. I&APs who cannot write or read or who otherwise require special assistance to relay their views on the proposal can contact Olivia Braaf on the telephone number below to assist them to record their comments or objections. You are also requested to pass this information to any person you feel should be notified.

Due date for comments on the BAR/EMP is: 23 May 2018

To obtain more information on the project please contact: Olivia Braaf

Braaf Environmental Practitioners, P O Box 692, Kuils River, 7579

Tel: 0860 111 382, Fax: 086 658 7676, e-mail: info@braafsa.com

Eikezicht Residential (Farm 214-12, Brackenfell) Files: 19

 NEMA EIA PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

EIKEZICHT RESIDENTIAL DEVELOPMENT

 

Notice is hereby given of a Public Participation Process in terms of the National Environmental Management Act, 1998 (Act No. 107 of 1998) (NEMA), as amended and the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations, 2014 (as amended).

 

Application for environmental authorisation to undertake the following activities: Government Notice R327 (Listing Notice 1): Activity No. 27, Listing Notice 3 (GN No. 324): Activity No. 4 & 12. A Basic Assessment Process is being undertaken.

 

Project Description & Location: The proposed development site, Farm Groenland No. 214/12, Stellenbosch RD is located on the eastern periphery of Brackenfell, directly south-east of Protea Village and east of Normandie Estate. The Perdekop section of the Bracken Nature Reserve abuts the northern border of the site, while being bordered to the east and south, by the Crammix site. The proposal entails a 425-unit residential complex made up of a range of 4-storey & 5-storey apartment blocks within a security estate. A portion of the site will be subdivided off and rezoned to form part of the Perdekop Section of the Bracken Nature Reserve. The development will include various internal functional open space and landscaped areas, including the creation of a clubhouse with community facilities as a social focus to the development. Infrastructure requirements will also form part of the proposal which will include a sewage package plant and the related water use authorisations in terms of the National Water Act, 1998. The proposed development will have one main access from Kruin Street and a second emergency access off the same road. 

 

Applicant: Intebe Landscaping CC

 

Availability of the Basic Assessment Report (BAR): The BAR will be available for public comment from Thursday, 19 July to 30 August 2018 at the Brackenfell Library (Paradys Str, Brackenfell, Tel:021 400 3806). The report will also be made available on our company website: www.braafsa.com .

 

Public Participation: Interested and Affected Parties (I&APs) are hereby notified of the application and invited to register (in writing) and/or provide initial comments and identify any issues, concerns or opportunities relating to this project to the contact details provided below, on or before 30 August 2018. In order to register or submit comment, I&APs should refer to the project name, and provide their name, address & contact details (indicating your preferred method of notification) and an indication of any direct business, financial, personal, or other interest which they have in the application. Please note that future correspondence will only be sent to registered Interested and Affected Parties.  

 

Due date for comments on the BAR is: 30 August 2018

 

To obtain more information on the project please contact: Olivia Braaf

 

Braaf Environmental Practitioners, P O Box 692, Kuils River, 7579 ●Tel: 0860 111 382, Fax: 086 658 7676, e-mail: info@braafsa.com